Coaching via de MatriXmethode

Met de inzet van de Matrix methode leer ik jou op welke manier jij zelf (weer) overzicht in je hoofd kunt creëren, emoties kunt verwerken of de emotionele lading van een angst of trauma’s kunt neutraliseren.

Coaching via de Matrix Methode

Hoe fijn zou het zijn om (weer) de regie te hebben over dat wat zich in jouw hoofd afspeelt?

Iedereen maakt in zijn leven leuke en minder leuke dingen mee en heeft een aantal van deze ervaringen op zijn eigen manier opgeslagen in zijn lange termijn geheugen.

De beleving van deze ervaringen kan van invloed zijn op je humeur, het overzicht in je hoofd, je stressniveau en zelfs op jouw slaapgedrag.

Ik stel vragen die gericht zijn op de zintuigen die jij hebt gebruikt om de ervaringen in je eigen herinnering op te slaan.
En hiermee gaan we aan het werk.

In tegenstelling tot veel andere methodes of therapieën, gaat de MatriXmethode niet in op de inhoud van een probleem, maar alleen op de strategie van jouw beleving ervan.

De Matrix methode wordt steeds vaker preventief, ter voorkoming van uitval, door verschillende organisaties ingezet en wordt tevens regelmatig met succes gebruikt als start van een re-integratietraject.
Voordat iemand, die ziek is of is geweest, kan starten met een re-integratietraject, is ruimte in een hoofd nodig.
Ruimte om nieuwe wegen in te slaan, ruimte om oude wegen een plek te geven
en ruimte om energie te kunnen steken in het nieuwe pad van de toekomst.

De Matrix methode maakt helder wat er in je hoofd omgaat en welke strategie jij onbewust gebruikt (hebt) om ervaringen en informatie op te slaan.
Zodra je je bewust bent van deze strategie en deze neutraliseert en vervangt,
verander je het gevoel dat je nu ervaart bij een ervaring van toen.

Voor altijd!

Ik ga jou niet vertellen wat je moet doen of hoe je het moet oplossen, maar ik ga je wel helpen met het vinden van jouw eigen unieke manier!

Ik zet de MatriXmethode in bij:

* Stress / vol en druk hoofd
* Onrust
* Slecht slapen
* Angst of trauma
* Emotionele problematiek
* Leerproblemen, leren HOE te leren
* Moeite met automatiseren
* Moeite met lezen en/of schrijven

Jouw eigen probleem heeft jouw eigen oplossing!
Door middel van coaching met de Matrix methode, leren mensen in korte tijd de regie terug te pakken over het eigen brein.

De MatriXmethode is een effectieve en duurzame manier om van veel problemen af te komen, zonder over de inhoud van het probleem te hoeven vertellen en waarbij jouw regie voorop staat.

Over de MatriXmethode methode is ook veel terug te vinden op https://matrixmethode.nl/

Ik help je graag!!!!!!!
Omdat jij het ook anders kan! 

ORIGINAL (2)

Tarieven en Gegevens JGS coaching

Coaching t.b.v. kinderen/ jongeren die. opgroeien met de ziekte van Huntington

*70 euro per uur
Coaching kan gefinancierd worden door een beschikking van de gemeente of PGB.

Coaching MatrixMethode 

*70 euro per uur

Voor gemeenten is het belangrijk om te weten dat ik BIG geregistreerd ben.

JGS coaching 

AGB: 98104140

BIG registratie: 19045780430

KVK: 74318020

IBAN: NL31KNAB0601252683